המגמה ללימודי גבריות

המגמה החלוצית מסוגה בעולם תאפשר לתלמידים המעוניינים בחקר הגבריות למקד את לימודיהם לנושא כבר מראשית התואר השני. היא תכשיר דור ראשון של חוקרים, מחנכים ומעצבי מדיניות להתחקות אחר קבוצות שונות של גברים, לבחון את מוקדי הכוח הגבריים בחברה ולנתח את מרחב האפשרויות, כמו גם את המגבלות לשינוי חברתי ומגדרי. בעשור האחרון נערכים מחקרים בישראל הבוחנים סוגיות אלו, אך בגלל הנתק בין הדיסציפלינות השונות אין להם אכסניה הולמת. המגמה ללימודי גבריות תשמש כאכסניה אקדמית מרכזית לידע שמתפתח בתחום.

סוגיות מרכזיות: 

  • התמודדות גברים עם אתגרי המשפחה והעבודה בחברה המודרנית
  • קוים לדמותו של "הגבר החדש" בחיי היום-יום  ובתקשורת
  • חינוך וחיברות לגבריות: דילמות בהעצמת בנים, גברים כמחנכים
  • גבריות ורגשות: הרעות הגברית, הומור ואלימות, מיניות וזהויות מיניות
  • גבריות בארגונים: בעולם העסקים, בפוליטיקה, בצבא ובארגונים "נשיים"
  • דילמות של גבריות במסורת ובדת, גבריות בקבוצות מיעוט

תנאי קבלה (פרטים מלאים ראו במידע על הליך ההרשמה באתר התוכנית)

לתואר שני – ממוצע 86 בתואר ראשון. עבור סטודנטים בעלי תואר ב.א. במגדר מאוניברסיטאות אחרות תעוצב תכנית לימוד אישית, בהתאם להתמחותם.

לתואר שלישי – ממוצע 90 בלימודי תואר שני במגדר או בתחום אחר בכפוף לשנת השלמות. עבודת תיזה.

תכנית הלימודים לתואר שני: 

קורסי ליבה: תאוריה פמיניסטית, מבוא ללימודי גבריות, אפיסטמולוגיה פמיניסטית,תרבות ומגדר, היהדות לאור הביקורת המגדרית,שיטות מחקר פמיניסטיות. (8 ש"ש)
קורס חובה: גבריות ושיח טיפולי-סדנת מחקר (חובה ללא ניקוד)

קורסי בחירה וסמינריונים: כמפורט במסלול המחקרי  (9 ש"ש)

חובות יהדות ואנגלית: כמפורט בתקנון האוניברסיטה 

תכנית הלימודים לתואר שלישי:

קורסי ליבה: תאוריה פמיניסטית, מבוא ללימודי גבריות, אפיסטמולוגיה פמיניסטית,תרבות ומגדר, היהדות לאור הביקורת המגדרית,שיטות מחקר פמיניסטיות. (8 ש"ש)

קורס חובה: גבריות ושיח טיפולי-סדנת מחקר (חובה ללא ניקוד)

קורסי בחירה: 6 ש"ש אותן יש ללמוד במהלך 5 שנות הדוקטורט

חובות יהדות ואנגלית: כמפורט בתקנון האוניברסיטה

 

להורדת דף הסבר: מחקר בגבריות בישראל