סגל מינהלי

רכזות התכנית

שם תפקיד טלפון
גב' זהר ברק ייעוץ למועמדות,ריכוז מרכז ההשתלמויות,ריכוז התכנית 03-5318230
גב' אורית קנדל-פוגל ליווי הצעות מחקר, הפקת כנסים,ריכוז התכנית 03-5318230