מידע אישי לסטודנט

גישה למערכת המידע האישי בה תוכלו לראות לאיזה קורסים אתן רשומות, מועדי בחינות, ציונים ועוד.

 

https://dory.os.biu.ac.il/AIS/