טפסים

 

טקסט חופשי בתחילת הדף טקסט חופשי בתחילת הדף טקסט חופשי בתחילת הדף טקסט חופשי בתחילת הדף טקסט חופשי בתחילת הדף . עם קישור לאתר הטפסים
http://www.biu.ac.il/Administration/forms

 

טפסים לסטודנטיות

כותרת הטופס
בקשה לחידוש לימודים (למי שלא היתה רשומה שנה מסויימת ורוצה להמשיך את לימודיה)
טופס בקשה לשינוי מעמד (למילוי לאחר סיום חובת ההשלמה בסוציולוגיה)
טופס פניה לוועדה לתואר שני-לפטור מקורסים
טופס פניה לוועדה לתואר שני
טופס והנחיות להגשת הצעת מחקר-תואר שני (בשלב ראשון יש להגיש עותק אחד בלבד של ההצעה)
בקשה להגשת עבודה באיחור (יש להגיש לאחר תיאום של תאריך הגשת העבודה עם המרצה והמשרד)
הנחיות להגשת עבודת מחקר לתואר שני (תזה)
לרשימת הטפסים של הוועדה לתואר שלישי
הנחיות לתלמידות המסלול המשולב
טופס רישום אדמיניסטרטור- לשנה ג' ומעלה ודוקטורנטיות
הנחיות לרישום שנה ג' ומעלה ודוקטורנטיות
טופס פניה לוועדה לתואר שלישי
פניה לוועדת הוראה
טופס פניה לוועדה לתואר שני
טופס פניה לוועדה לתואר שלישי