עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון תחום תואר סטודנט/ית מנחה
2012 אחיוֹת מבית - לגדול יחד כאחיוֹת, אחיוּת נשית ואחוות נשים משפחה Ph.D עפרה הנמן ד"ר טובה הרטמן
2012 מו"מ על תמיכה ופיקוח: גרושות ואלמנות פלסטיניות ישראליות מול קהילותיהן משפחה Ph.D טל מלר פרופ' אורלי בנימין
2012 גוף האשה בשירתן של "תלמידות חכמים": ניכוס פוליטי של טקסטים קאנוניים אמנות Ph.D מירב מידן פרופ' טובה כהן
2012 השיח בספרות ההדרכה להורים: על תפקידי האם ותחומי אחריותה – אפיונים והתפתחות לאורך השנים אמנות MA דבורה ווגנר פרופ' רבקה תובל משיח
2012 פנטזיות של גברים גבריות Ph.D דן פולק
2012 מגדור הכסף: המשמעויות הפסיכולוגיות של כסף עבור נשים וגברים אחר Ph.D אירית לוי פרידמן
2011 התמודדות נשים דתיות לאומיות עם מיניות וגוף לאחר החתונה משפחה MA פרינס מיכל ד"ר רונית עיר- שי
2011 אמהוּת לסבית משפחה MA מלשקוביץ נבו שירה פרופ' רבקה תובל משיח
2011 אסטרטגיות ופרקטיקות של נשים בדואיות כנגד יחסי כח מרובים דת ודתיות Ph.D אבתיסאם ברכאת פרופ' אורנה ששון-לוי
2011 גבריות מזרחית בארגוני היי-טק גבריות MA נטלי ברוך פרופ' דני קפלן