עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון תחום תואר סטודנט/ית מנחה
2011 גבריות חדשה: מיפוי ואפיון ערכים ועמדות המרכזיים לדמותו של הגבר החדש בישראל גבריות Ph.D שרה שוכהנדלר
2011 אבהות ושיח טיפולי גבריות Ph.D סוננברג ניר פרופ' דני קפלן
2011 מאקטיביזם שטח לאקטיביזם רשת: תוצרים מכוונים ולא מכוונים של מחאה פמיניסטית ביישומים חברתיים ברשת אקטיביזם חברתי Ph.D אהרוני-ליר שלומית
2011 להיעשות יודעת – ניכוס ידע ומעמד על ידי נשים דתיות הלומדות תלמוד על מנת ללמד חינוך MA רותי פויכטונגר
2011 מפתולוגיה לטיפולוגיה בחקר קשיי הקריאה: מחקר ביקורתי על גישות קוגניטיביות בהתייחס ליכולות סימולטניות ולחולשות סדרתיות חינוך Ph.D מיכל רבינוביץ'- אבנון ד"ר רז חן מוריס
2011 להיעשות יודעת – ניכוס ידע ומעמד על ידי נשים דתיות הלומדות תלמוד על מנת ללמד תעסוקה ועבודה MA רותי פויכטונגר
2009 חובות ההורים לילדיהם במחשבת חז"ל – פרספקטיבה מגדרית משפחה MA יהודית מילר זמיר ד"ר רונית עיר- שי
2009 חוויות המיניות של נשים דתיות-לאומיות נשואות משפחה MA גלי נהרי ד"ר טובה הרטמן
2009 אמהות לסביות משפחה MA אלונה פלג ד"ר טובה הרטמן
2009 השיח בספרות ההדרכה להורים: על תפקידי האם ותחומי אחריותה – אפיונים והתפתחות לאורך השנים משפחה MA דבורה ווגנר פרופ' רבקה תובל משיח