עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון תחום תואר סטודנט/ית מנחה
2001 אימהות עם נכויות האחר/אחרוּת MA אוסנת רובז פרופ' אורלי בנימין
2001 פריון מגדר והלכה: היבטים מגדריים בפסיקת ההלכה בת ימנו בשאלות של פריון (אמצעי מדינה , הפלות, הזרעה והפריה מלאכותית ופונדקאות) מדעי היהדות MA רונית עיר-שי
2001 זהות אימהית ויחס לאמהות עתידית בקרב נשים לסביות בישראל להט"ב MA גילי צדקיהו ד"ר לריסה רמניק
2001 חוויתה של ההורה המגדלת במשפחות לסביות משולבות להט"ב Ph.D גילי סמבירא פרופ' רבקה תובל משיח
2001 ממד החיברות של המרחב הוירטואלי בכינון קהילה לסבית להט"ב MA יעל רוזין
2001 נשים בפוליטיקה מדינה ולאום MA חנה נוימן
2001 חיילות בשדה הראייה: פנטזיה של המדינה דיון בסוגיית הארוטיזצייה של הכוח הצבאי ב'מיליטריזם האזרחי' בישראל באמצעות ייצוגים חזותיים של חיילות [1948- 1968] מדינה ולאום BA חוה ברונפלד-שטיין
2001 התנאים בהם שכול פוליטי יכול להפוך למקור עוצמה עבור נשים: המקרה של 13 אמהות של הרוגי הפגנות אוקטובר 2000 מדינה ולאום MA נאילה עואד פרופ' אורלי בנימין
2001 העצמה כלכלית כהתנסות של נשים ממעמד כלכלי נמוך מדינה ולאום MA שרית סמבול פרופ' אורלי בנימין
2001 מאקטיביזם שטח לאקטיביזם רשת: תוצרים מכוונים ולא מכוונים של מחאה פמיניסטית ביישומים חברתיים ברשת תקשורת BA אהרוני-ליר שלומית