עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון תחום תואר סטודנט/ית מנחה
2006 נשים כותבות "אחרת": כתיבתן של נשים דור שני במערב אמנות Ph.D אפי אהרון פרופ' טובה כהן
2006 תפיסתן המגדרית של הגננות הראשונות כפי שהיא משתקפת בכתב העת גננו אמנות MA כהן צופיה ד"ר טובה הרטמן
2006 התנסות של נשים פלסטיניות בישראל בטכנולוגיות הרבייה החדשות מין ומיניות MA הימת זועבי ד"ר לריסה רמניק
2006 אינוס כעבירה של אחריות קפידה בבית הדין מין ומיניות MA הילה חג'ג' פרגו ד"ר אורית קמיר
2006 כבר לא חרדות למקצוע: עורכות דין חרדיות בישראל משפט MA רינת חורי
2006 אינוס כעבירה של אחריות קפידה בבית הדין משפט MA הילה חג'ג' פרגו ד"ר אורית קמיר
2006 חוויית ההורות בקרב גברים ונשים שהם מטפלים עיקריים ומידת השפעתם של גורמים ממתנים גבריות MA יהלום דידי ד"ר רותי גונט
2006 תפיסתן המגדרית של הגננות הראשונות כפי שהיא משתקפת בכתב העת גננו חינוך MA כהן צופיה ד"ר טובה הרטמן
2006 תלות ועצמאות כלכלית בהיסטורית העבודה של בעלות עסקים זעירים בישראל ניהול ומנהיגות MA לכטר רות פרופ' אורלי בנימין
2006 כבר לא חרדות למקצוע: עורכות דין חרדיות בישראל תעסוקה ועבודה MA רינת חורי