טופס בקשה לשינוי מעמד (למילוי לאחר סיום חובת ההשלמה בסוציולוגיה)