בקשה לחידוש לימודים (למי שלא היתה רשומה שנה מסויימת ורוצה להמשיך את לימודיה)