מו"מ על תמיכה ופיקוח: גרושות ואלמנות פלסטיניות ישראליות מול קהילותיהן

תחום: 
משפחה
שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: