מפתולוגיה לטיפולוגיה בחקר קשיי הקריאה: מחקר ביקורתי על גישות קוגניטיביות בהתייחס ליכולות סימולטניות ולחולשות סדרתיות

תחום: 
חינוך
שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: