מערכת שעות מעודכנת תשע"ז

/files/gender/shared/gender/mrkt_tshz_1.pdf

 מערכת שעות התכנית ללימודי מגדר –שנה"ל  תשע"ז

 

 

   שנה א' – יום שני

 

 

 

סמסטר א':

 

 

שעה

שם קורס

מס' קורס

מרצה

הערות

 

8-10

מגדר וחברה

קורס חובה לכל המסלולים

27-923-01

ד"ר רות ברזילי-לומברוזו

 

בנין 604

חדר 101

10-12

גברים ונשים כותבים את גופם

קורס בחירה

27-916-01

ד"ר הילה העליון

 

בנין 505

חדר 103

 

12-14

אפיסטמולוגיה פמיניסטית

חובה לכל המסלולים

 

27-905-01

ד"ר שרלוט קצוף

בנין 505

חדר 63

14-16

תרבות ומגדר

חובה תואר שני מסלול מחקרי ותואר שלישי

27-929-01

ד"ר מירי רוזמרין

בנין 604

חדר 64

14-16

מגדר ומדינת רווחה

חובה תואר שני מסלול מגדר בשטח

27-965-01

ד"ר ענת הרבסט-דבי

בנין 604

חדר 63

16-18

משבצת מתחלפת

אוריינות אקדמית  לתואר שני

חובה תואר שני  שטח+מחקר

 

27-961-01

ד"ר מיכל רום

בנין 604

חדר 64

מעגלי שיח שטח

 

מעגלי שיח מחקרי

חובה תואר שני  שטח+מחקר

27-972-01

 

27-972-01

ד"ר ענת הרבסט-דבי

 

ד"ר ענת הרבסט-דבי

5/12/2016,16/1/2017

 

28/11/2016,23/1/2017

בנין 604

חדר סמינרים קומה 3

18-20

פוליטיקה של תהליכי העצמה פמיניסטית

קורס בחירה

27-979-01

ד"ר סיגל אופנהיים

בנין 507

חדר 103

18-20

מגדר וחינוך פורמלי ובלתי פורמלי

קורס בחירה

27-952-01

ד"ר עליזה פרנקל

בנין 507

חדר 103

 

 

 

 

סדנה למגדר בשטח שנה א' –תתקיים בסמסטר ב' בין השעות 16:00-17:30  במועדים הבאים:

 

סדנת עבודה עם נערות

 

27-988-01

 

ד"ר סיגל אופנהיים שחר

20/3,27/3,3/4,

8/5,15/5,22/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה א' סמסטר ב':

 

 

שעה

שם קורס

מס' קורס

מרצה

הערות

 

8-10

מגדר וחברה

קורס חובה לכל המסלולים

(המשך מסמסטר א')

27-923-01

ד"ר רות ברזילי-לומברוזו

 

בנין 604

חדר 103

10-12  או

אמהות, אינטימיות וגוף

מעבדת מחקר*

27-948-01

ד"ר מירי רוזמרין

בנין 502

חדר 7

10-12  או

 

מדינה, לאום ומגדר

מעבדת מחקר*

27-957-01

פרופ' אורנה ששון-לוי

בנין 504

חדר 1

10-12  או

חינוך, אקטיביזם ורב תרבותיות: מבט פמיניסטי

מעבדת מחקר*

27-922-01

ד"ר תמר הגר

 

בנין 902

חדר 210

 

10-12

הורות בעוני וזכויות כלכליות – חברתיות

מעבדת מחקר*

27-946-01

ד"ר ענת הרבסט-דבי

 

בנין 502

חדר 4

10-12

נערים ונערות-מגדר ומיניות

קורס בחירה למסלול שטח

27-997-01

ד"ר ירון שוורץ

בנין 1005

חדר 207

12-14

מתודולוגיה פמיניסטית לתואר שני-

חובה למסלול מחקרי+דוקטורנטיות

27-908-01

ד"ר מיכל רום

בנין 502

חדר 7

12-14

רגשות, מגדר ושינוי חברתי

קורס בחירה למסלול שטח

 

27-919-01

ד"ר תניא ציון-וולדקס

בנין 604

חדר 64

14-16

מתודולוגיה פמיניסטית לתואר שני- חובה למסלול שטח

27-908-06

ד"ר מיכל רום

בנין 604

חדר 63

14-16 

מתודולוגיה פמיניסטית- תרגיל

מסלול מחקרי+ דוק' חובה

27-908-02

יעל בר צדק

בנין 604

חדר 64

16-18

הדרכת מחקר לדוקטורט

חובה לדוקטורנטיות שנה א'

27-926-01

ד"ר ענת הרבסט-דבי

טרם נקבע

 

 

16-18

סדנת מחקר תואר שני

חובה לתואר שני מחקרי

 

27-924-01

ד"ר תניא ציון- וולדקס

טרם נקבע

 

18-20

היהדות לאור הביקורת המגדרית

חובה לכל המסלולים

27-986-01

ד"ר תניא ציון-וולדקס

טרם נקבע

 

 

* מעבדות מחקר למסלול המחקרי תואר שני + דוק' שיבוץ בהתאם לתחומי המחקר

 

 

 

סדנה מרוכזת למגדר בשטח שנה א' (בחופשת סמסטר ב'):

 

 

סדנה לכתיבת נייר מדיניות

27-983-01

ד"ר ענת הרבסט-דבי

יתואם בהמשך

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה ב' ומעלה – יום רביעי

 

 

קורס בחירה מרוכז של 3 ימי לימוד בחופשת סמסטר א':

 

    נרטיב וסיפורי חיים

 

הקורס מיועד למסלול המחקרי (שני + דוק')

27-931-01

פרופ' רבקה תובל-משיח

8/2/2017,9/2/2017

15/2/2017 בין השעות 8:30-15:30

 

 

סמסטר א' :

 

שעה

שם קורס

מס' קורס

מרצה

מיקום

 

8-10

נשים במשפט

קורס בחירה

27-969-01

 

ד"ר אורית גן

בנין 604

חדר 63

נשים במשפט

סמינריון

27-969-02

8:30-10

סדנת מחקר לדוקטורט ב'

חובה לדוקטורנטיות שנה ב'

27-926-02

ד"ר מירי רוזמרין

בנין 604

חדר 105

10-12

פגיעות- האנושי, החברתי, והפוליטי

סמינר שנתי

27-953-01

ד"ר מירי רוזמרין

בנין 604

חדר 14

10-12

אהבה נזילה, תעסוקה שברירית, רווחה שבירה

סמינר שנתי

27-978-01

ד"ר ענת הרבסט-דבי

 

בנין 505

חדר 4

12-14

 

מבוא ללימודי גבריות

קורס בחירה

27-990-01

ד"ר ירון שוורץ

בנין 604

חדר 63

מבוא ללימודי גבריות

סמינריון

27-990-02

12-14

בריאות נשים

קורס בחירה

27-984-01

ד"ר אומי לייסנר

 

בנין 504

חדר 1

בריאות נשים

סמינריון

27-984-02

14-16

מתיאוריה פמיניסטית לפרקטיקה ופעולה פמיניסטית

חובה למסלול שטח –שנה ב'

27-942-01

פרופ' רונית קרק

קבוצה א'-בנין 505

חדר 104

קבוצה ב'-בנין 505

חדר 66

14-16

מתודולוגיה פמיניסטית – קורס מתקדם

בחירה למסלול המחקרי

27-994-01

ד"ר מיכל רום

 

בנין 604

חדר 63

16-18

 

המצאת הבתולים: מין,מגדר,פוליטיקה

קורס בחירה

27-936-01

ד"ר אביטל דוידוביץ-אשד

בנין 604

חדר 63

18-20

 

 

היסטוריה ומגדר

קורס בחירה

27-945-01

ד"ר רות ברזילי-לומברוזו

בנין 505

חדר 105

היסטוריה ומגדר

סמינריון

27-945-02

 

 

 

 

 

סדנה מרוכזת למגדר בשטח שנה ב' (בחופשת סמסטר א)':

 

אסטרטגיות פעולה בשינוי חברתי

27-995-01

ד"ר תניא ציון-וולדקס

8/2/2017 יום רביעי-9:00-17:00

15/2/2017 9:00-13:00

 

סמסטר ב':

 

שעה

קורס

מס' קורס

מרצה

מקום

 

8-10

משפט, קולנוע ומגדר

קורס בחירה

27-968-01

ד"ר אורית גן

בנין 604

חדר 63

משפט, קולנוע ומגדר

סמינריון

27-968-02

8-10

הילדים הם כל חיי – אמהות דרך עיניהן של אמהות עניות

קורס בחירה

27-982-01

ד"ר ענת הרבסט-דבי

בנין 504

חדר 1

הילדים הם כל חיי – אמהות דרך עיניהן של אמהות עניות,סמינריון

27-982-02

10-12

פגיעות - האנושי, החברתי, והפוליטי

סמינר שנתי – המשך מסמס' א'

27-953-01

ד"ר מירי רוזמרין

בנין 902

חדר 201

10-12

אהבה נזילה, תעסוקה שברירית, רווחה שבירה

סמינר שנתי – המשך מסמס' א'

27-978-01

ד"ר ענת הרבסט-דבי

 

בנין 507

חדר 6

12-14

אמהות ופמיניזם

קורס בחירה

27-909-01

ד"ר אומי לייסנר

בנין 604

חדר 104

אמהות ופמיניזם

סמינריון

27-909-02

12-14

כותבות את הגוף: פואטיקה ופוליטיקה בספרות הנשים הישראלית

קורס בחירה

27-958-01

ד"ר רוני הלפרן

בנין 604

חדר 63

כותבות את הגוף: פואטיקה ופוליטיקה בספרות הנשים הישראלית-סמינריון

27-958-02

14-16

מתיאוריה פמיניסטית לפרקטיקה ופעולה פמיניסטית (פרקטיקום)

חובה למסלול שטח – שנה ב'

27-942-01

פרופ' רונית קרק

 

קבוצה א'-בנין 502

חדר 35

קבוצה ב'-טרם נקבע

14-16

 

תיאוריות בפרשנות פמיניסטית

קורס בחירה למסלול מחקרי

 

27-904-01

ד"ר מירי רוזמרין

 

בנין 604

חדר 63

תיאוריות בפרשנות פמיניסטית

סמינריון

27-904-02

16-18

גניקולוגיות: ההיסטוריה "המדעית" של הגוף הנשי

קורס בחירה

27-937-01

ד"ר אביטל דוידוביץ-אשד

 

בנין 1005

חדר 207

16-18

תנועות חברתיות ומגדר

קורס בחירה

27-941-01

פרופ' אורנה ששון-לוי

 

בנין 604

חדר 63

תנועות חברתיות ומגדר

סמינריון

27-941-02

18-20

אלימות מינית

קורס בחירה

27-985-01

ד"ר ענת גור

 

בנין 604

חדר 64

18-20

רב תרבותיות; רלטיביזם תרבותי; זכויות אדם ומגדר

קורס בחירה

27-987-01

ד"ר רות ברזילי-לומברוזו

 

בנין 604

חדר 63

רב תרבותיות; רלטיביזם תרבותי; זכויות אדם ומגדר סמינריון

27-987-02

 

 

 

סדנה מרוכזת למגדר בשטח שנה ב' (בחופשת סמסטר ב') :

מנהיגות פמיניסטית

27-956-01

ד"ר סיגל אופנהיים-שחר

 

7/7/2017 יום שישי 9:00-13:00

12/7/2017  יום רביעי 8:00-12:00

יום שישי 14/7 9:00-13:00