תכנית לימודים תשע"ח

מצ"ב תכנית הלימודים המעודכנת לשנת תשע"ח:

 

מערכת שעות תשע"ח

/files/gender/shared/mrkt_tshkh_vqtvbr_17_-_lstvdntym.doc