תכנית לימודים תשע"ט

מצ"ב תכנית הלימודים המעודכנת לשנת תשע"ט:

 

מערכת שעות תשע"ט

/files/gender/shared/mrkt_tyvth_4.doc