תכנית לימודים תשע"ז והנחיות לרישום

מצ"ב תכנית הלימודים המעודכנת לשנת תשע"ז:

 

/files/gender/shared/mrkt_tshz_0.pdf מערכת שעות תשע"ז

הנחיות לרישום שנה ב' שטח - /files/gender/shared/hnkhyvt_mkhlqtyvt_tshz_-_shnh_b_shtkh.doc

הנחיות לרישום שנה א' מחקרי  - /files/gender/shared/hnkhyvt_mkhlqtyvt_tshz_shnh__mkhqry.doc

הנחיות לרישום שנה א' שטח - /files/gender/shared/hnkhyvt_mkhlqtyvt_tshz_shnh__shtkh.doc

הנחיות לרישום שנה ב' מחקרי - /files/gender/shared/hnkhyvt_mkhlqtyvt_tshz_shnh_b_mkhqry.doc

הנחיות לרישום דוקטורט שנה ב' - /files/gender/shared/hnkhyvt_mkhlqtyvt_tshz_dvqtvrt_shnh_b.doc

הנחיות לרישום דוקטורט שנה א' - /files/gender/shared/hnkhyvt_mkhlqtyvt_tshz_shnh__dvqtvrt.doc