תכנית לימודים תשע"ח

מצ"ב תכנית הלימודים המעודכנת לשנת תשע"ח:

 

מערכת שעות תשע"ח

/files/gender/shared/gender/mrkt_tshkh_yvly_17.doc