סילבוסים

 להלן פירוט הסילבוסים לקורסים הנלמדים בשנה"ל תשע"ח:

קור מתודולוגיות מתקדם /files/gender/shared/mykl_rvm_tvr_qvrs_mtvdvlvgyvt_mtqdmvt_2016.docx 

רב תרבותיות; רלטיביזם תרבותי; זכויות אדם ומגדר /files/gender/shared/gender/2__rb_trbvtyvt_tshv.doc

חינוך ומגדר /files/gender/shared/khynvk_vmgdr_lyzh_prnql.pdf

מגדר והיסטוריה /files/gender/shared/gender/mgdr_vhystvryh_tshv.pdf

מבוא ללימודי גבריות /files/gender/shared/gender/tshz_sylbvs_mbv_llymvdy_gbryvt_0.pdf

נשים וגברים כותבים את גופם /files/gender/shared/gender/slbvs_nshym_vgbrym_br_yln.pdf

מנהיגות פמינסטית- http://gender.biu.ac.il/files/gender/shared/mnhygvt_pmynystyt.doc

אמהות ופמיניזם /files/gender/shared/gender/mhvt_vmy_lyysnr.pdf

רגשות, מגדר ושינוי חברתי /files/gender/shared/gender/sylbvs_rgshvt_mgdr_vshynvy_khbrty_tshv_-_mvdkn_lmy2015.pdf

תקשורת, תרבות ומגדר  /files/gender/shared/gender/tqshvrt_trbvt_vmgdr_-_hrtsh.docx

תרבות ומגדר /files/gender/shared/gender/trbvt_vmgdr_tshv-sylbvs.pdf

קורס מתקדם בתיאוריות פמיניסטיות  /files/gender/shared/gender/tyvryvt_mtqdmvt_tshv-sylbvs.pdf

פגיעות - האנושי, החברתי והפוליטי /files/gender/shared/gender/pgyvt_-_hnvshy_hkhbrty_vhpvlyty_tshv.pdf

תנועות חברתיות ומגדר /files/gender/shared/gender/sylbvs_tnvvt_khbrtyvt_vmgdr_tshv_1_shshvn-lvy.pdf

הורות בעוני וזכויות כלכליות - חברתיות  /files/gender/shared/gender/sylbvs_hvrvt_bvny___vzkvyvt.pdf

מגדר וחברה - מבוא לתיאוריות פמיניסטיות /files/gender/shared/gender/mgdr_vkhbrh_tshv-sylbvs_0.pdf

אוריינות אקדמית  /files/gender/shared/sylbvs_vryynvt_qdmyt_2015_0.pdf

אלימות מינית /files/gender/shared/sylbvs_lymvt_mynyt.docx

משפט, קולנוע ומגדר /files/gender/shared/tvps_lsylbvs_mshpt_qvlnv_vmgdr.doc 

נשים במשפט /files/gender/shared/tvps_lsylbvs_nshym_bmshpt.doc 

כותבות את הגוף: פואטיקה ופוליטיקה בספרות הנשים הישראלית /files/gender/shared/kvtbvt_t_hgvp_-_rvny_hlprn-_shyvr.docx 

מתודולוגיה פמיניסטית: קורס מתקדם /files/gender/shared/mtvdvlvgyh_pmynystyt_-_qvrs_mtqdm.docx 

סדנת כתיבת מדיניות /files/gender/shared/sdnt_ktybt_mdynyvt.docx 

הילדים הם כל חיי: אמהות דרך עינהן של אמהות עניות /files/gender/shared/sylbvs_hyldym_hm_kl_khyy_-_qvrs.doc 

אהבה נזילה, תעסוקה שברירית, רווחה שבירה /files/gender/shared/sylbvs_smynr_shnty_hbh_nzylh.docx 

מגדר וחברה תשע"ז /files/gender/shared/mgdr_vkhbrh_tshz.docx 

מתיאוריה לפוליטיקה קוורית /files/gender/shared/gender/mtyvryh_lpvlytyqh_qvvyryt_-_hrtsh.docx

אבהות חדשה: המהפכה המתמהמהת- הרצאה /files/gender/shared/gender/bhvt_khdshh_-_hrtsh.docx

אבהות חדשה: המהפכה המתמהמהת- סמינריון /files/gender/shared/gender/bhvt_khdshh_-_smynryvn.docx

אתיקה מינית, יהדות ומגדר קורס בחירה /files/gender/shared/gender/sylbvs_lqvrs_tyqh_mynyt_vyhdvt.doc

אתיקה מינית, יהדות ומגדר סמינריון /files/gender/shared/gender/sylbvs_smynryvn_tyqh_mynyt_vyhdvt.doc

בנים, גבריות וחינוך לשיוויון מגדרי קורס בחירה /files/gender/shared/gender/bnym_gbrvyvt_vkhynvk_lshvvyvn_mgdry_-_hrtsh.doc

בנים, גבריות וחינוך לשיוויון מגדרי סמינריון /files/gender/shared/gender/bnym_gbrvyvt_vkhynvk_lshvvyvn_mgdry__-smynryvn.doc

לאומיות גבריות ורגשות- קורס /files/gender/shared/gender/gbryvt_lvmyvt_vrgshvt_-_hrtsh.docx

לאומיות גבריות ורגשות- סמינריון /files/gender/shared/gender/gbryvt_lvmyvt_vrgshvt_-_smynryvn.docx

פריון, מגדר ואתיקה /files/gender/shared/gender/pryvn_mgdr_vtyqh_hrtsh.doc

דילמות פמניסטיות בהמשגה קווירית /files/gender/shared/gender/dylmvt_pmynystyvt_bhmshgh_qvvyryt_-_hrtsh.doc

מגדר ומהפכה במזה"ת /files/gender/shared/gender/mgdr_vmhpkvt__bmzht_hrtsh.doc

מגדר ומהפכה במזה"ת סמינריון /files/gender/shared/gender/mgdr_vmhpkvt__bmzht_smynryvn.doc

תרבות ומגדר תשע"ח /files/gender/shared/trbvt_vmgdr_tshkh_shnty-sylbvs.docx

משפט קולנוע ומגדר תשע"ח /files/gender/shared/tvps_lsylbvs_mshpt_qvlnv_vmgdr_tshkh_0.doc

נשים במשפט תשע"ח /files/gender/shared/tvps_lsylbvs_nshym_bmshpt_tshkh_0.docx

אמהות תשע"ח /files/gender/shared/mhvt_sylbvs_.docx

פגיעות תשע"ח /files/gender/shared/pgyvt_-_hnvshy_hkhbrty_vhpvlyty_tshkh.docx

רב תרבותיות /files/gender/shared/sylbvs_rb_trbvtyvt_tshkh.doc

אתיקה מינית /files/gender/shared/sylbvs_tyqh_mynyt_tshkh.doc

אוריינות אקדמית /files/gender/shared/vryynvt_qdmyt_-_sylbvs_tshkh.pdf

תרבות ומגדר /files/gender/shared/trbvt_vmgdr_tshkh_shnty_-sylbvs.pdf

אוריינות אקדמית תשע"ח - /files/gender/shared/vryynvt_qdmyt_-_sylbvs_tshkh_0.pdf

תרבות ומגדר תשע"ח - /files/gender/shared/trbvt_vmgdr_tshkh_shnty_-sylbvs_0.pdf

אבהות חדשה: המהפכה המתמהמהת- /files/gender/shared/fathering17-18sylabusupdatefeb2018.docx

סדנת מנהיגות תשע"ח /files/gender/shared/sdnt_mnhygvt_tshkh_mvdkn.doc

סילבוס נערות תשע"ח /files/gender/shared/sylbvs_nrvt_tshkh_mvdkn.doc

מתודולוגיות פמיניסטיות למסלול מגדר בשטח תשע"ח /files/gender/shared/sylbvs_mtvdvlvgyh_shtkh_tshkh.pdf

סוגיות עכשוויות בתאוריות פמיניסטיות /files/gender/shared/svgyvt_kshvvyvt_btvryvt_pmynystyvt_mvdkn.pdf

אבהות חדשה: המהפכה המתמהמהת- /files/gender/shared/sylbvs_bhvt_khdshh_hmhpkh_hmtmhmht.docx