סילבוסים

להלן פירוט הסילבוסים לקורסים הנלמדים בשנה"ל תשע"ז:

/files/gender/shared/mykl_rvm_tvr_qvrs_mtvdvlvgyvt_mtqdmvt_2016.docx קורס מתודולוגיות מתקדם

רב תרבותיות; רלטיביזם תרבותי; זכויות אדם ומגדר

מגדר והיסטוריה /files/gender/shared/gender/mgdr_vhystvryh_tshv.pdf

חינוך ומגדר  /files/gender/shared/gender/khynvk_vmgdr_lyzh_prnql_2.pdf

מבוא ללימודי גבריות /files/gender/shared/gender/tshz_sylbvs_mbv_llymvdy_gbryvt_0.pdf

נערים ונערות - מגדר ומיניות /files/gender/shared/gender/tshz_nrym_vnrvt_sylbvs_1.pdf

נשים וגברים כותבים את גופם /files/gender/shared/gender/slbvs_nshym_vgbrym_br_yln.pdf

אמהות ופמיניזם /files/gender/shared/gender/mhvt_vmy_lyysnr.pdf

אפיסטמולוגיה פמיניסטית /files/gender/shared/gender/pystmvlvgyh_pmynystyt.pdf

אלימות מינית /files/gender/shared/gender/sylbvs_lymvt_mynyt_dr_nt_gvr.pdf

רגשות, מגדר ושינוי חברתי /files/gender/shared/gender/sylbvs_rgshvt_mgdr_vshynvy_khbrty_tshv_-_mvdkn_lmy2015.pdf

מדינה, לאום ומגדר /files/gender/shared/gender/sylbvs_mdynh_lvm_mgdr__tshz.doc

תרבות ומגדר /files/gender/shared/gender/trbvt_vmgdr_tshv-sylbvs.pdf

קורס מתקדם בתיאוריות פמיניסטיות  /files/gender/shared/gender/tyvryvt_mtqdmvt_tshv-sylbvs.pdf

פגיעות - האנושי, החברתי והפוליטי /files/gender/shared/gender/pgyvt_-_hnvshy_hkhbrty_vhpvlyty_tshv_0.pdf

תנועות חברתיות ומגדר /files/gender/shared/gender/sylbvs_tnvvt_khbrtyvt_vmgdr_tshv_1_shshvn-lvy.pdf

מגדר ומדינת רווחה /files/gender/shared/gender/sylbvs_mgdr_vmdynt_rvvkhh_tshv.pdf

הורות בעוני וזכויות כלכליות - חברתיות  /files/gender/shared/gender/sylbvs_hvrvt_bvny___vzkvyvt.pdf

מעבדה אימהות, אינטימיות וגוף /files/gender/shared/gender/mbdh_mhvt_yntymyvt_vgvp_-sylbvs.pdf

מגדר וחברה - מבוא לתיאוריות פמיניסטיות /files/gender/shared/gender/mgdr_vkhbrh_tshv-sylbvs_0.pdf

סילבוס מתודולוגיות שטח 2015 /files/gender/shared/sylbvs_mtvdvlvgyvt_shtkh_2015.pdf

מתודולוגיות פמיניסטיות למסלול מגדר בשטח  /files/gender/shared/mtvdvlvgyvt_pmynystyvt_lmslvl_mgdr_bshtkh.pdf

אוריינות אקדמית  /files/gender/shared/sylbvs_vryynvt_qdmyt_2015_0.pdf

אלימות מינית /files/gender/shared/sylbvs_lymvt_mynyt.docx

/files/gender/shared/khynvk_qtybyzm_vrb_trbvtyvt_-_mbdh_0.docx חינוך, אקטיביזם ורב תרבותיות: מבט פמיניסטי

/files/gender/shared/tvps_lsylbvs_2-btvlym.doc המצאת הבתולים: מין, מגדר, פוליטיקה 

/files/gender/shared/tvps_lsylbvs_mshpt_qvlnv_vmgdr.doc משפט, קולנוע ומגדר

/files/gender/shared/tvps_lsylbvs_nshym_bmshpt.doc נשים במשפט 

/files/gender/shared/tvps_lsylbvs-gnyqvlvgyvt_vmd.doc גניקולוגיות: ההיסטוריה "המדעית" של הגוף הנשי 

/files/gender/shared/kvtbvt_t_hgvp_-_rvny_hlprn-_shyvr.docx כותבות את הגוף: פואטיקה ופוליטיקה בספרות הנשים הישראלית 

/files/gender/shared/mtvdvlvgyh_pmynystyt_-_qvrs_mtqdm.docx מתודולוגיה פמיניסטית: קורס מתקדם 

/files/gender/shared/sdnt_ktybt_mdynyvt.docx סדנת כתיבת מדיניות

 /files/gender/shared/sylbvs_-_pvlytyqh_shl_htsmh_tshz_sygl_._sh..doc פוליטיקה של תהליכי העצמה פמיניסטית 

/files/gender/shared/sylbvs_hyldym_hm_kl_khyy_-_qvrs.doc הילדים הם כל חיי: אמהות דרך עינהן של אמהות עניות 

/files/gender/shared/sylbvs_smynr_shnty_hbh_nzylh.docx אהבה נזילה, תעסוקה שברירית, רווחה שבירה

/files/gender/shared/mnhygvt_pmynystyt.doc מנהיגות פמיניסטית

/files/gender/shared/mgdr_vkhbrh_tshz.docx מגדר וחברה תשע"ז

/files/gender/shared/sylbvs_rshmy_bryvt_nshym__2017.doc בריאות נשים