אורית יעל

תקציר: 
היסטוריונית מגדרית, ילידת 1962, נשואה, אם לבת ושלושה בנים. שם המשפחהYAAL =יַעָל (שהוא גם המילה האחרונה בתנ"ך) מורכב מראשי התיבות של שמות המשפחה של אישי ושלי. לאחר שניים וחצי תארים בהיסטוריה של העולם המערבי בעת העתיקה, באוניברסיטת חיפה כולל דוקטורט שלא הסתיים, החלטתי לעשות הסבה ולשנות כיוון. הכיוון החדש היה היסטוריה של המגדר, בעת החדשה, בארץ ישראל, באוניברסיטת בר-אילן. מחקרי "יחסים פרטיים בעיניים ציבוריות: זוגיות בחברה היישובית בארץ ישראל והשתקפותה בשיח הציבורי" נערך בהנחיית פרופ' אלישבע באומגרטן וד"ר לילך רוזנפלד-פרידמן. בחנתי בו את השיח הציבורי המגדרי בעיתונות העברית בין השנים 1948-1918. אני חיה עם משפחתי בקיבוץ אפיקים בעמק הירדן, מרצה ובקורסים למורי-דרך ברחבי הארץ ובמכללות בצפון הארץ. ממשיכה לחקור היבטים של זוגיות ויחסי מגדר בחברה הישראלית. בנוסף הקמתי עם אישי חברת טיולים ("בשבילים") המספרת את סיפורו ההיסטורי, האקולוגי והחקלאי של עמק הירדן, סיפורי חלוצות וחלוצים סיפורים של ניסיונות חברתיים, מגדריים, כלכליים וחקלאיים. הלימודים במחלקה למגדר עיצבו אותי. הם הפכו אותי למעורבת חברתית ופוליטית בנושאים מגדריים, חברתיים ואקולוגיים, פמיניסטית בעלת תודעה, ידע והכרה רחבה. תובנות אותן אני משתדלת להעביר לדור הצעיר.