ינואר, 2022

05/01/2022 - 18:00 A Feminist Commentary on the Jewish Scriptures, Prof. Tal Ilan; Womanist Approaches, Prof. Debra Majeed
16/01/2022 - 19:00 סדרת הרצאות השמיעי קולך
16/01/2022 - 20:00 לדבר על אלימות רגשית בזוגיות
02/01/2022 - 19:00 סדרת הרצאות השמיעי את קולך - בשיתוף הפקולטה ליהדות
30/01/2022 - 19:00 השמיעיני את קולך - סדרת הרצאות של נשים חוקרות נשים ביהדות
13/02/2022 - 19:00 השמיעי את קולך - סדרת הרצאות של נשים חוקרות נשים ביהדות
06/03/2022 - 08:00 השמיעי את קולך - סדרת הרצאות של נשים חוקרות נשים ביהדות
15/03/2022 - 18:00 הוגנות מגדרית בשמות רחובות, עדן פוקס וד"ר גל הרמט
24/05/2022 - 18:00 האם ישראל מתקרבת לאיסטנבול? פרופ' רות קדרי-הלפרן
07/06/2022 - 18:00 רק לא להישרף, ד"ר יעלה להב-רז
08/03/2022 - 17:30 אימהות ושירה: שיח חוקרות ומשוררות
23/03/2022 - 09:00 כנס ביכורי מגדר תשפ"ב, חגיגה של התוכנית!
05/04/2022 - 13:50 התנגדויות לשוויון מגדרי בארץ ובעולם
22/06/2022 - 17:30 ערב חשיפת פרויקטים - החממה, מגמת מגדר, תשפ"ב
21/06/2022 - 17:30 ערב לכבוד קבלת תואר דוקטור
17/06/2022 - 10:00 יום פתוח בתוכנית ללימודי מגדר, לקראת שנת תשפ"ג