כנס שבוע החינוך המדעי בסימן יזמות וחדשנות - מכון ויצמן, רחובות

07/04/2016 - 09:00 - 14:00