אז למה לי אוניברסיטה עכשיו? חשיבותם של לימודים אקדמיים במאה ה-21.

18/05/2016 - 08:30

הכנס יתקיים באוניברסיטת בר אילן, אולם הקונגרסים ע"ש פלדמן.