לימודי מוגבלות והחברה בישראל – היסטוריה פוליטית, תרבותית וחברתית

22/06/2016 - 08:00 - 23/06/2016 - 08:00

מצ"ב פרטים נוספים.

                 

 

לימודי מוגבלות והחברה בישראל – היסטוריה פוליטית, תרבותית וחברתית

 

SAVE THE DATE

22-23 יוני 2016

 

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

אוניברסיטת תל אביב

 

 

מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה באוניברסיטת תל-אביב בשיתוף נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים והמכון ללימודי מוגבלות אלין בית נועם, מזמינים את הקהל לכינוס אודות לימודי מוגבלויות והחברה בישראל שיתקיים ב-22-23  ביוני 2016 באוניברסיטת תל-אביב. בכינוס זה אנחנו מבקשים להציע - דרך הפרספקטיבה של לימודי מוגבלות - קריאה חדשה של החברה, התרבות, הפוליטיקה וההיסטוריה של החברה בישראל.

בין שאר המושבים: לימודי מוגבלות בראי האמנות, היסטוריה של מוגבלות והחברה בישראל, משפט והסדרת זכויות ועוד. כמו כן יתקיים מושב עגול בו תידון השפעתה של הדיסציפלינה על השיח האזרחי בחברה הישראלית.

תכנית מפורטת תישלח במהלך חודש מאי.

מצפים לראותכם  

ועדה אקדמית:

ד"ר גבי אדמון-ריק - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

ד"ר חגי בועז – מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר פנינה שטינברג, המכון ללימוד מוגבלויות אלין בית נועם