תקציר: 
הנכדה של סבתא טוני. ראשת תכנית 120 במכון שחרית, מתכננת תהליכי שיתוף במשרדי ממשלה, פעילה בחברה האזרחית. לשעבר מנכ"לית שחרית, מנהלת מקצועית בשיתופים, סמנכ"לית קרן אורן, ראש תחום נערות בסיכון במיזם הלאומי יניב, ראש תחום מפתחי הדרכה בצה"ל, מנהלת פנימייה. בעלת תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית ותואר שלישי במגדר, אוניברסיטת בר אילן. מרצה לניהול חברתי בתכנית שוורץ לניהול מלכ"רים.