אשכול לימודי גבריות

אשכול לימודי גבריות, היחיד מסוגו בישראל, מפנה זרקור אל חקר הגבריות כתחום מובחן בלימודי המגדר ומציע מגוון קורסים בנושאים כגון: אבהות, חינוך, מיניות ועוד, במסגרת לימודי התואר השני והשלישי. 

לימודי גבריות - מה זה בכלל?

גם לגברים יש דילמות במגדר

לא רק לנשים יש דילמות מגדריות. גם גברים מתמודדים עם זהותם כגברים המשליכה על בחירותיהם במישור המשפחתי, האינטימי, המקצועי והציבורי. שאלות של גבריות מלוות את פעילותם בארגונים, בפוליטיקה ובצבא ומעצבות ערכים חינוכיים ודתיים. מאבקים אידיאולוגיים בין תפיסות שונות של גבריות הולידו את המהפכות הגדולות בתקופה המודרנית. כן, גם לגברים יש דילמות של מגדר ואלו מעצבות את פני החברה כולה.

מה מטרת אשכול הלימוד?

האשכול מכשיר חוקריםות, מחנכיםות, פעיליםות ומעצבי/ות מדיניות להתחקות אחר קבוצות שונות של גברים, להכיר את עולמם הרגשי והתרבותי, לבחון את מוקדי הכוח הגבריים בחברה ולנתח את מרחב האפשרויות, כמו גם את המגבלות לשינוי חברתי ומגדרי. עם השלמת הלימודים באשכול, תינתן תעודה רשמית המפרטת תחום לימוד זה. 

סוגיות בולטות למחקר ועשייה חברתית:  

  • אבהות, משפחה ועבודה
  • גבריות חדשה ואקטיביזם מגדרי
  • העולם הרגשי של גברים והשיח הטיפולי
  • אינטימיות, מיניות ואלימות
  • חינוך, חניכה והסללה של בנים ונערים
  • גבריות ודתיות
  • החבורה הגברית ומועדונים חברתיים
  • צבאיות ולאומיות
  • גבריות הומוסקסואלית ותיאוריה קווירית
  • גבריות בתקשורת ובתרבות הפופולארית