קבוצת המחקר בנושא מתודולוגיה קווירית - מפגש שני

28/11/2018 - 17:40 - 20:00
הרשמה לכנס: