קבוצת המחקר בנושא מתודולוגיה קווירית - מפגש שלישי

26/12/2018 - 17:40 - 20:00
הרשמה לכנס: