קבוצת המחקר בנושא מתודולוגיה קווירית - מפגש רביעי

27/02/2019 - 17:40 - 20:00
הרשמה לכנס: