קבוצת המחקר בנושא מתודולוגיה קווירית - מפגש חמישי

27/03/2019 - 17:40 - 20:00
הרשמה לכנס: