האזינו! "מבוא לפמיניזם" של האוניברסיטה המשודרת

01/08/2019

בין היתר, משוחח קובי מידן עם רונית עיר-שי על פמיניזם ויהדות, עם מירי רוזמרין על הפילוסופיה של הפמיניזם, עם ירון שוורץ על גברים וגבריות, עם אורנה ששון-לוי על צבא ופמיניזם ועם יאלי השש על פמיניזם מזרחי.

https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%9C%D7%A4%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D