ערב השקה לספר היובל לכבוד פרופ' תמר רוס

16/01/2019 - 19:30

מיום היווסד התוכנית, לימדה בה פרופ' תמר רוס את הקורס "היהדות ואתגר הפמיניזם".

עם הגיעה לגבורות, ערכו לכבודה ד"ר רונית עיר-שי ופרופ' דב שוורץ ספר יובל, "רוח חדשה בארמון התורה", המקיף את תחומי מחקרה.

בערב יתקיים - בין השאר - פאנל שידון בעתיד הפמיניזם היהודי-דתי.

https://heb.hartman.org.il/Fck_Uploads/Image/%D7%AA%D7%9E%D7%A8%20%D7%A8%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94(1).jpg