תאריכים לבניית מערכת לשנה"ל תש"פ

14/07/2040 - 11:10

ימי רישום לקורסים (סידור מערכת) לתלמידות תואר שני שנה א' – 10.9.19, 11.9.19, 12.9.19, 15.9.19

ימי רישום לקורסים (סידור מערכת) לתלמידות תואר שני שנה ב' ומעלה – 4.9.19, 5.9.19, 8.9.19, 9.9.19

ימי רישום לקורסים (סידור מערכת) לדוקטורנטיות בכל השנים – 23.9.19, 24.9.19