לי כהנר: "הערים החרדיות החדשות" מגיבה: טלי פרקש, דוקטורנטית בתכנית למגדר

22/01/2020 - 16:00