ל(ה)ראות לוחמות: פורום סופי דיוויס לחקר סוגיות מגדר, סכסוכים ויישובם