Perspectives on Media and Gender in Israel - Mainz Bar Ilan Mini Conference

28/04/2021 - 16:20 - 12/05/2021 - 19:00

שיתוף פעולה עם אוניברסיטת מיינץ, גרמניה, בהובלת ד"ר גילי הרטל מהתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן וד"ר יוסי דויד מאוניברסיטת  מיינץ.

3 מפגשים בימי רביעי, 28.4.21, 5.5.21, 12.5.21, בין השעות 16:15-17:45, בנושאים של מדיה, תיירות קווירית, זכויות להטב"ק, ייצוג פוליטיקאיות במדיה, מגדר ומיניות בישראל. 

בהשתתפות דוקטורנטיות בתכנית ללימודי מגדר. 

לתכנית המפגשים

המפגשים פתוחים לקהל הרחב ויתקיימו בזום.