ביכורי מגדר תשפ"א, 2.6.21, מהשעה 09:00

02/06/2021 - 09:00

לתוכנית הכנס