כנס קהילת המחקר הלהט"בית, האגודה הסוציולוגית הישראלית