החל משנת הלימודים תשפ"ב, ימי הלימודים בתוכנית עוברים לימי שלישי (שנה א') ורביעי (שנה ב' ומעלה). 

19/07/2042 - 15:30

שימו לב! החל משנת הלימודים תשפ"ב, ימי הלימודים בתוכנית עוברים לימי שלישי (שנה א') ורביעי (שנה ב' ומעלה).