החל משנת הלימודים תשפ"ג ניתן להוסיף מיקוד בשני אשכולות: לימודי גוף ומיניות ולימודי גבריות

19/07/2042 - 15:30

החל משנת הלימודים תשפ"ג, ניתן לבחור באחד מאשכולות הלימוד ולקבל תעודה רשמית המעידה על תחום הלימודים הספציפי: לימודי גבריות; גוף ומיניות. אפשרות זו היא בחירה ואיננה מחייבת. 

לפרטים נוספים