"רק לא להישרף": רטרוספקטיבה על הפוליטיזציה של מחקר בשדה תעשיית המין, ד"ר יעלה להב רז

15/12/2021 - 18:00

ההרצאה נדחתה לסמסטר ב'

"רק לא להישרף" — רטרוספקטיבה על הפוליטיזציה של מחקר בשדה תעשיית המין.

בהרצאה זו אערוך התבוננות רטרוספקטיבית אוטו-אתנוגרפית ביקורתית בלמעלה מעשור של מחקר בתעשיית המין. תחת תפיסה אפיסטמולוגית פמיניסטית, לפיה כל מחקר הוא פוליטי, ההרצאה תעסוק במגוון סוגיות הכרוכות במחקר הנתפס כעוסק בנושא רגיש. מחקר בנושא רגיש מוגדר בספרות המחקרית כנושא עמו איום משולש: ראשית, המחקר עלול להוות "חדירה מאיימת" מכיוון שהוא עוסק בתחומים פרטיים, אינטימיים, מקודשים או מלחיצים. שנית, המחקר עוסק בנושאים הקשורים לסטייה חברתית והוא עשוי ליצור סטיגמות או להפליל את המשתתפים בו בדרכים כלשהן. לבסוף, מחקר בנושא רגיש מאופיין כמתמקד בסוגיות הקשורות "לפוליטיקה" במובנה הרחב, קרי סוגיות של כוח, שליטה והשפעה. הדרך להתמודד עם מורכבויות אלו, טמונה ברפלקסיביות, עבודת זהות וניהול רגשי להם נדרשת החוקרת.

עם זאת, ועל אף שהספרות מבקשת מחוקרות לעסוק בפרקטיקה האתית של רפלקסיביות לאורך תהליך המחקר, במיוחד כאשר עובדות עם קבוצות החוות הדרה וסטיגמה, קיים מחסור ניכר בכתיבה אודות הקשיים והבעיות שחוות חוקרות בתחום של זנות ועבודת מין, וכיצד עליהן לנווט ברגישות בזירה נפיצה מבחינה פוליטית  אידיאולוגית. אם כן, בהרצאה אבקש למלא את החלל באמצעות דיון באופן שבו הפוליטיזציה של השדה מייצרת אתגרים מתודולוגיים ורגשיים כאחד, כגון החשש מפני שריפה בשני מובניה. ראשית, לא לתת לפוליטיזציה של השדה לכלות אותך וכיצד יש להתמודד עם כאבים רגשיים כגון שחיקה, כעס וייאוש. שנית, לא לשרוף את עצמך למול שחקנים בשדה מקוטב. קרי, כיצד יש לייצר אתיקה של ייצוג שבה גם קולה של החוקרת לא יעלם וידום.

לקישור לזום