מפגשים עם השטח: דפנה אייזנרייך על מוטיבציה לפעולה אקטיביסטית

09/11/2021 - 12:00

לתוכנית הסדנה