מפגשים עם השטח: הקרנת הסרט "על כיסא הבימאי יושבת אישה", עם סמדר זמיר

28/12/2021 - 12:00

לתוכנית הסדנה