התנגדויות לשוויון מגדרי בארץ ובעולם

05/04/2022 - 13:50 - 23:00

הכנס יתקיים בקמפוס בהובלת התוכנית ללימודי מגדר והמחלקה לסוציולוגיה. 

לתכנית הכנס