ערב לכבוד קבלת תואר דוקטור

21/06/2022 - 17:30

לתוכנית האירוע