מוזמנותים ליהנות מההרצאות של כנס ביכורי מגדר שנערך השנה

07/06/2043 - 08:50

מוזמנותים ליהנות מההרצאות של כנס ביכורי מגדר שנערך השנה: 

להרצאות כנס ביכורי מגדר תשפ"ב