ברכות לד"ר גילי הרטל ולשרי גייגר על פרסום מאמרן בכתב העת Gender, Place, & Culture

30/09/2043 - 13:30

המאמר פורסם תחת הכותרת:

Oriented sexual subjectivity: lesbian, bisexual and transgender women’s sexual subjectivity in Israeli rural space and periphery

להלן תקציר המאמר:

סובייקטיביות מינית מוכוונת: כיצד נשים לסביות, ביסקסואליות וטרנסג'נדריות מכוננות את הסובייקטיביות המינית שלהן בפריפריה הלהט"בית בישראל

מאמר זה מתמקד באופנים בהם נשים לט"ביות מבנות את החיים שלהן כסובייקטים מיניים. הטענה המרכזית היא כי במרחב הפריפריה הלהט"בית בישראל שיח על מין מוחבא ברבדים העמוקים של החוויה המרחבית ונחשף דרך השתיקה וההיעדר. מין מדובר במסגרת אזכור של תל אביב, או במסגרת תיאור של חוויות שבמרכזן אלימות מינית. לפיכך, טענתנו היא כי השתיקות הן חלק מהבניה (הומונורמטיבית) של סובייקטיביות מינית של לט"ביות בפריפריה. בהתבסס על ההמשגה של שרה אחמד את ה"אוריינטציה", המוכוונות, ברצוננו לטעון כי הסובייקטיביות המינית של לט"ביות בפריפריה מובנית על ידי להט"בופוביה שמאפיינת את המרחב וחושפת שיח משולב של שתיקה ודיבור על פני התנועה במרחב בין העיר הגדולה לבין הפריפריה.  

קישור להורדת המאמר המלא