ציון חודש המאבק באלימות כלפי נשים - 23.11, אולם מינץ בבניין 403

26/10/2043 - 09:50

23.11.22, מהשעה 14:00 באולם מינץ, בניין 403. 

לתוכנית המלאה