קול קורא למלגות מטעם המרכז לחקר האישה ביהדות לשנת תשפ"ג

14/12/2043 - 18:50

מוזמנותים להכנס לקישור לעמוד המלגות של התוכנית ולהכנס למלגה הספציפית של המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד-הלר, דד ליין 14.3.23.