קול קורא של כתב העת "קריאות ישראליות" למאמרים בנושא: מחאת 2023 / עתיד הדמוקרטיה הישראלית

02/05/2044 - 09:50

קול קורא למאמרים בנושא: מחאת 2023 / עתיד הדמוקרטיה הישראלית


כתב העת קריאות ישראליות מזמין חוקרות וחוקרים להגיש הצעות למאמרים העוסקים בהיבטים שונים של המחאה הפוליטית-חברתית-כלכלית בישראל בעת הזו.

היות ומדובר בכתיבה "בזמן אמת" ובהיעדר פרספקטיבה היסטורית, נשמח לקבל גם work in progress, דהיינו עבודות שעדיין לא הגיעו לכלל מיצויין המחקרי המלא, אבל שיש בהן משום חידוש אמפירי או תיאורטי.

לחצו לקבלת פרטים מלאים