פוליטיקאיות בתקשורת

07/02/2013 - 09:00 - 16:00
הרשמה לכנס: 

כנס בנושא שילוב נשיפ בפוליטיקה וכיצד הן מופיעות בתקשורת.