פרופ' אורלי בנימין

פרופ'
שעות קבלה: 
תחום מחקר: 

תחומי מחקר

  • פסיכולוגיה חברתית של יחסים זוגיים
  • תעסוקת נשים במורדות שוק העבודה
  • אי בטחון תעסוקתי
  • חיים בעוני ובמחסור חומרי
  • מגדר, מיניות ושייכות אמביוולנטית