שלומית ליר

תקציר: 
ד"ר שלומית ליר היא עמיתת פוסט-דוקטורט במרכז שוסטרמן ללימודי ישראל באוניברסיטת ברנדייס בארצות הברית. במסגרת עבודת הדוקטורט שלה "מגדור הזהות הדיגיטלית: פעילוֹת ציבור במעבר להשמעת קול בניו מדיה" הציגה מודל בין חמישה שלבים של מעבר אקטיביסטיות לפעילות חברתית בסביבת רשת, שהוצג וזכה במקום הראשון בכנס האקדמי "פסגת המגדר" בברלין בשנת 2015. ליר בוחנת את התנאים בהם המרחב הדיגיטלי יכול לאפשר או לחסום נשים המבקשות להשתתף בשיח הציבורי. היא מתמקדת בפלטפורמות הרשת ויקיפדיה, טוויטר, פייסבוק ובלוג וחוקרת את ההיבטים המגדריים של הפעילות בכל אחד מהיישומים. במחקר הפעולה שערכה ייסדה את מיזם החממה "פועלות ברשת" שנועד לקדם את קולותיהן של נשים במדיה הדיגיטלית. בין הספרים שערכה: בגוף ראשון 8 נשים 8 סיפורי חיים (פרדס, 2015) המחבר בין הפוליטי לאישי בסיפורי חייהן של שמונה חוקרות מגדר והאנתולוגיה לאחותי פוליטיקה פמיניסטית מזרחית (בבל, 2007) העוסק בזהות נשית מזרחית. בנוסף להיותה חוקרת, ליר היא אקטיביסטית הפעילה במגוון נרחב של מיזמים ברשת ובשטח שנועדו לקדם תיקון חברתי בישראל