חנה פנחסי

תקציר: 
אני חנה פנחסי, בת 46 נשואה ואם לשני בנים ושתי בנות, גרה בגוש עציון. נושא המחקר שלי הוא הבניה מגדרית במדרש איכה רבה, ובמרכזו ניסיון לחלץ את התפיסות השונות והמורכבות של נשיות וגבריות שיש במדרש החז"לי. זכיתי בפרס של המרכז לחקר האשה היהודיה ע"ש פניה גוטספלד, חלק מהמחקר נכתב בעת היותי עמיתה במכון הרטמן וחלק נוסף יכתב במסגרת מכון הדסה- ברנדייס שבאוניברסיטת ברנדייס, ע"פ הזמנתם. אני מנחה בתי-מדרש בעלי אוריינטציה פמיניסטית לנשים במרכז יעקב הרצוג בעין צורים ובמכון הרטמן בירושלים, ומשמשת דוברת של ארגון "קולך" ארגון של נשים דתיות פמיניסטיות. יש לי טור בYNET העוסק בהיבטים האקטואליים של האתגר שמציבה החשיבה הפמיניסטית לחיים יהודיים. בין השאר: המקום של נשים בהלוויה יהודית, התבוננות פמיניסטית באתי אנקרי ששרה יהודה הלוי, שאלות על 'קול אשה' בחברה ישראלית ועוד.